Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Nhân viên kế toán - Công ty CP tin học Viết Sơn

 • Ho Chi Minh
 • Entry Level
 • Permanent
 • Not required
 • 6,000,000 - 10,000,000 VND
 • Accounting / Auditing / Tax
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance

Job Description

- Quản Lý công nợ phải thu, phải trả và tổng hợp các chứng từ liên quan.

Job Requirement

- Có tinh thần học hỏi, có trách nhiệm cao trong công việc.

- Sẵn sàn đào tạo, hướng dẫn sinh viên mới ra trường.

- Cẩn thận, chăm chỉ, sáng tạo, trung thực, làm việc có trách nhiệm, có khả năng phân tích độc lập, sắp xếp lưu trữ hồ sơ, tài liệu một cách khoa học, có logic…

- Tuân thủ nguyên tắc làm việc của Công ty đề ra.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.