Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Nhân viên kinh doanh - Công ty TNHH Danh Đặng

  • Ho Chi Minh
  • Experienced (Non - Manager)
  • Part time
  • Not required
  • Negotiable
  • Administrative / Clerical
  • Unlimited

Job Description

- Làm việc tại phòng kinh doanh hệ thống điện nhẹ/ điện công nghiệp

- Marketing điện tử: Làm quảng cáo gởi qua mail, đăng quảng cáo trên websites, làm file marketing…

- Marketting trực tiếp: Liên hệ với các công ty có kinh doanh/làm dự án/các công ty xây dựng/các công ty tư vấn thiết kế để giới thiệu sản phẩm.

- Tư vấn và hỗ trợ khách hàng; giới thiệu về các dòng sản phẩm công ty cung cấp, đặc biệt là nhóm hàng mình phụ trách.

- Xúc tiến công việc kinh doanh: làm báo giá, tư vấn cho khách hàng. Theo dõi báo giá, các dự án...cho đến khi đạt mục tiêu kinh doanh và tiến hành giao hàng.

- Xem xét tồn kho và có kế hoạch bán hàng cho tốt.

- Lên kế hoạch đặt hàng bên hãng.

Báo cáo mỗi ngày cho quản lý trực tiếp để quản lý có thể nắm bắt và hỗ trợ.

Job Requirement

- Tốt nghiệp các ngành: QTDN/QTKD, Khối Kinh tế, Thương mại, Ngoại ngữ, Ngoại thương, Marketing/ …

- Có kiến thức về ngành học và sử dụng được các phần mềm tin học ứng dụng khác: Email, PPT, Ms Office…

- Có kinh nghiệm chuyên môn 01 năm trở lên cùng lĩnh vực là ưu tiên.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.