Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Nhân Viên Kinh Doanh - Công ty TNHH Tuiss

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 1 Years
 • 6,000,000 - 8,000,000 VND
 • Marketing
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Tìm kiếm khách hàng, khai thác dự án tiềm năng thuộc lĩnh vực nội thất và mành rèm

- Lập dơn hàng, theo dõi và triển khai  các đơn đặt hàng

- Hoàn thành doanh số được giao

- Làm việc từ 8h30 - 17h30 ( nghỉ 2 ngày thứ 7 trong tháng)

Job Requirement

- Có phương tiện đi lại

- Có kỹ năng bán hàng, đàm phán, khả năng tuyết phục cao

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm sale trong lĩnh vực nội thất, hàng gia dụng cao cấp

- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.