Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Trường Cao Đẳng Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh với nhiệm vụ được giao đào tạo nguồn nhân lực có trình độ Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp có chất lượng cao phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa của Thành phố nói riêng, cả nước nói chung. Để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trước hết cần có một chương trình đào tạo hoàn chỉnh, cho nên trong 25 năm hoạt động nhà trường đã xây dựng nội dung chương trình đào tạo cho các chuyên ngành đối với bậc Trung cấp chuyên nghiệp (Kế toán doanh nghiệp, kế toán hành chính sự nghiệp, công tác xã hội, kinh doanh xuất nhập khẩu, kinh doanh thương mại và dịch vụ, quản lý doanh nghiệp, hướng dẫn du lịch, logistics) và các ngành đào tạo bậc Cao đẳng (Kế toán, kiểm toán, quản trị kinh doanh, quản trị khách sạn, kinh doanh thương mại, kinh doanh xuất nhập khẩu, logistics, tài chính - ngân hàng, tiếng anh, tiếng Hàn Quốc, công tác xã hội, công nghệ thông tin, ứng dụng phần mềm, quản lý công nghiệp, Hướng dẫn du lịch) đúng với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đáp ứng nhu cầu xã hội.

 

Tính đến nay, nhà trường đã đào tạo cung cấp cho xã hội khoảng 35.769 HSSV (trong đó hệ chính quy 21.450 HSSV, hệ vừa làm vừa học 14.319 học viên) có trình độ Cao đẳng và Trung cấp Kinh tế cho Thành phố và các tỉnh lân cận, góp phần nhỏ bé trong sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa của Thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

HCE Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.