Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Nhân viên kiểm soát số liệu - Công ty CP Xây dựng Phước Thành

 • Ho Chi Minh
 • Entry Level
 • Permanent
 • 1 Years
 • Negotiable
 • Accounting / Auditing / Tax
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Kiểm soát số liệu kho bãi vật tư thiết bị tại kho công trình và kho công ty.
- Tính toán thống kê chi phí thiết bị vật tư máy móc tại các công trình.

Job Requirement

Trình độ học vấn: Cao đẳng/Đại học.
- Chuyên môn: Kế toán kinh tế xây dựng.
- Kiến thức: Quản lý số liệu, lập chi phí, lập báo giá, báo cáo, tổng hợp chi phí.
- Kinh nghiệm: 01 năm
- Nơi làm việc lảm văn phòng.
Các điều kiện khác:
- Mức lương: Thỏa thuận.
- Hình thức: Nhân viên chính thức.
- Nơi làm việc: Công trường.
- Số lượng vị trí: 04 vị trí.
 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.